Kalite Politikamız

Çağdaş yönetim ve işletim yaklaşımlarını benimser, uluslararası standartlarla oluşturduğumuz sistem anlayışımız kapsamında sağlıklı büyümek ve kurumsallaşmak için, kendimizi sürekli ölçümler ve iyileştiririz. İş akışımız öncelikli olarak müşteri ve kalite odaklı bir yaklaşımla düzenlenmiştir.

Projelerimizi hayata geçirirken çalışanlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımıza verdiğimiz önem ve bu konudaki sergilediğimiz duruş, OVA İNŞAAT’ın sürdürülebilir büyüme haritasını çizmektedir.