İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından bir yaşam felsefesi haline gelebilmesi için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak,
  • İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili tehlikeleri gözlemlemek ve bunları minimum seviyelere indirmek için çalışmak,
  • Çalışanlarımızın da katkısıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle "0 kaza" hedefimize ulaşmak.